TUKIMUODOT

YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO

– päivähoidon tuottaja, yksityisyrittäjä, huolehtii itse veronsa, sosiaalikulunsa ja eläkevakuutuksensa

– ei hakuaikaa hoitoon (kunnallisella puolella 4kk hakuaika) eli hoitosuhde voi alkaa koska tahansa

– hoito periaatteessa samanlaista kuin kunnallinen päivähoito

– valvottua yksityistä hoitoa: lain mukaan kunnan edustajan (perhepäivähoidon ohjaaja) tulee tarkistaa koti ja hoitajan sopivuus alalle hoitotyön alkaessa ja pitää yhteyttä jatkossakin

– hoitomaksu maksetaan suoraan hoitajalle sovitun suuruisena

– hoitomaksun suuruus on viime kädessä hoitajan ja vanhempien keskenään päätettävissä

– on olemassa valtakunnallinen hoitomaksusuositus

– hoitomaksusuositus yhdestä lapsesta (hoitoaika 5-9h/pv) 700 – 900 €/kk

Yksityisessä hoidossa olevien lasten tukeminen: TUKIMUODOT

1. Yksityisen hoidon tuki

 • 172,25 €/kk/lapsi

 • hoitolisä vanhempien tuloista riippuen 0 – 146,11 €/kk

 • tuet korkeintaan hoitomaksun verran

 • kunnallisessa esiopetuksessa olevat 63,93 €/kk ja mahdollisesta hoitolisästä puolet

 • tuki maksetaan kunnan hyväksymälle yksityisen sosiaalipalvelun tuottajalle

 • vanhemmat jotka eivät ole töissä tai opiskele, lapsen hoito-oikeus 20h/vko, siihen tuki on 63,93 €/kk

Kuntalisä Lohjan kaupunki vuonna 2019, 162,27 €. Kuntalisän Kunta maksaa lohjan kunnassa asuvalle lapselle kelan tuen lisäksi.

2. Kotihoidon tuki

 • alle 3-vuotiaista lapsesta hoitoraha 341,27 €/kk

 • sisarkorotus alle 3-vuotiaasta lapsesta 102,17 €/kk

 • sisarkorotus alle koulu-ikäisestä lapsesta 65,65 €/kk

 • hoitolisä vanhempien tuloista riippuen 0 – 182,64 €/kk

 • tuki maksetaan vanhemmille

 • tuen perusteena “lapsi ei ole kunnallisessa hoidossa”

 • Perhe voi saada yhdelle lapselle vain jompaa kumpaa tukea, mutta perheen toiselle lapselle voi saada toista tukea (esim. alle 3-v kotihoidontukea ja yli 3-v yksityisen hoidon tukea)

 • Kuntalisä voi olla sekä yksityisen hoidon tuessa että kotihoidontuessa riippuen kunnan omista päätöksistä

 • Molemmat tuet haetaan Kelasta

 • Maksupäivä kuun viimeinen arkipäivä

KELA: www.kela.fi

3. Palveluseteli

 • Kunta myöntää palvelusetelin perheelle, joka ostaa päivähoitopalvelua kunnan hyväksymältä hoitajalta.

 • Palvelusetelin suuruus riippuu vanhempien tuloista, perheen koosta sekä hoitajan hoitomaksusta / kunnan asettamasta kattohinnasta

 • Palveluseteli maksetaan suoraan hoitajan tilille

 • Palveluseteliä käytettäessä ja hoitajan hoitomaksun ollessa kunnan asettama kattohinta tai alempi, jää vanhempien maksuosuudeksi kunnallisen maksun suuruinen maksu.

 • Palvelusetelin saa myös osapäivähoitopaikkaan, tätä voidaan käyttää esim. jos äiti on äitiyslomalla/hoitovapaalla tai jos toinen vanhemmista on työttömänä. Lapsi saa olla hoidossa 20 tuntia viikossa.

Lohjan kaupunki: www.lohja.fi

4. Ostopalvelut

 • kunta ostaa yksityisen palvelun tuottajalta hoitopaikan tietylle lapselle yksityisen hoidon hinnoin ja myy paikan kunnallisella hoitomaksulla (0 – 290 €/kk/lapsi)

 • vanhemmilla ei oikeutta muihin hoitotukiin samanaikaisesti

 • vanhemmat ja hoitaja tekevät hoitosopimuksen, samoin kunta ja hoitaja

5. Yksityisen hoidon tuen kuntalistä

 • Kuntalisän määrä vaihtelee kunnittain 0 – 350 €/kk/lapsi.

 • Kuntalisää haetaan joko kunnalta tai lakisääteisen yksityisen tuen kanssa Kelalta.

 • Kuntalisän maksaa palvelun tuottajalle joko kunta tai Kela (sama, jolta haetaan).

 • Kuntalisää voi saada joko 11 tai 12 kuukautta vuodessa (yleensä 12 kk).

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now