Vanhemmille

VANHEMMILLE TIEDOKSI, KUN VIET LAPSESI YKSITYISEEN HOITOON

 

1. Tarkista kuuluuko hoitaja ennakkoperintärekisteriin

 • hoitajan tulee kuulua ennakkoperintärekisterin piiriin, asian voi tarkistaa www.ytj.fi -sivuilta

 • tae siitä, että hoitaja huolehtii itse omat veronsa ennakkoveroina

 • ellei hoitaja kuulu rekisteriin, tulee vanhempien pidättää palkan osuudesta vero joko verokirjalla tai 60 %

 • vero on vanhemmilta 10 vuotta ulosottokelpoista saatavaa

 

2. Vaadi kirjallinen hoitosopimus

 • yhdistyksemme jäsenillä mahdollisuus saada valmiita kaavakkeita

 • hoitosopimus on molempien osapuolten edun mukaista

 • kaikki hoitoon liittyvät asiat kirjallisena
  – mm. hoitoaika, hoitomaksu, maksupäivä, irtisanomisaika

 

3. Näyttääkö/tuntuuko hoitaja/hoitokoti todella sellaiselta paikalta, että voit luottaa lapsesi sinne suurimmaksi hereilläoloajaksi

 • suurin osa hoitajista/hoitajiksi aikovista ovat tosissaan ja haluavat tarjota hoitoon tulevalle kaiken tietotaitonsa ja äidinrakkautensa
 • lapsi aistii helposti onko hoitaja tosissaan vai “vetääkö roolia”

 • kenenkään edun mukaista ei ole aloittaa hoitosuhdetta väärillä perusteilla

 • hoitokodin tulee olla “koti, jossa on hyvä olla”

 

4. Puhukaa/keskustelkaa kaikista mahdollisista hoitosuhteeseen liittyvistä asioista

 • hoitajalla on sosiaalihuoltolain mukainen vaitiolovelvollisuus perheen asioista

 • säilyttäkää hyvä keskusteluyhteys koko hoitosuhteen läpi

 • lasten vilkas mielikuvitus saattaa luoda omituisen kuvan omasta tai hoitokodista

 • lapsi keksii uskomattomia asioita ja uskoo niihin itse

 

5. Hoitoon jättäminen voi tulla ongelmaksi sekä vanhemalle että lapselle

 • kerro lapselle etukäteen “äiti/isä menee töihin ja sinä pääset kaverien kanssa leikkimään / ____:n luokse hoitoon siksi ajaksi”

 • lähtöhetkellä saman lyhyen kaavan mukaan “hei hei” / suukko / halaus / “hyvää hoitopäivää”

 • lapsi saattaa itkeä eron hetkellä jonkin aikaa hoitojakson alussa

 • lapselle ei ole vielä muodostunut varmuutta “tuleeko äiti hakemaan” tai muutoin luottamusta hoitopaikkaan

 • itkuaamuja voi olla muutamasta aamusta jopa kolmeen kuukauteen toisaalta aamuitkuinen lapsi saattaa itkeä iltapäivällä, kun pitäisi lähteä kotiin = lapsi vastustaa muutosta

 • lapsi saattaa vanhempia härnätäkseenkin itkeä, kunnes ulko-ovi sulkeutuu

 • vanhempien voi kannattaa kuunnella hetki oven ulkopuolella, kuinka lapsi lähteekin innoissaan leikkimään, kun huoltaja on poistunut näkyvistä

 • eronhetki voi olla myös vanhemmalle koettelemus: lapsi juoksee hoitajan syliin eikä ole enää näkevinäänkään vanhempaansa

 • pätevä hoitaja ei vie “äidin paikkaa”, mutta tekee kaikkensa antaakseen lapselle hyvän hoitopaikan

 

6. Kotiin palattua hetki aikaa vain lapselle

 • lapsi antaa vanhemman keskittyä ruuan valmistamiseen yms. sellaiseen, jos hän on saanut vanhemman koko huomion hetkeksi aikaa itselleen, lapsesta riippuen 5 – 15 minuuttia riittää

 • lapsi saa varmuuden vanhemman välittämisestä

 • lapsi haluaa leikkiä yksin omilla leluilla

 

7. Varavaatteet

 • lapsella tulee olla riittävä ja asianmukainen vaihtovaatevarasto mukanaan hoitokassissa

 • hoitokassi on tukeva laukku, esim. markiisikassi (ei muovikassi)

 • yleensä hoitokassi viedään hoitoon maanantaiaamulla ja tuodaan kotiin perjantai-illalla

 • hoitaja lähettää päivittäin pyykkiin likaantuneet vaatteet, joiden tilalle tuodaan seuraavana aamuna vastaavat vaatteet

 • hoitokassi tulisi tarkistaa ja tuulettaa viikonloppuisin

 • vaatteiden tulisi olla lapselle helppopukuisia ja leikinkestäviä (ei tarvitse olla kalliita ja uusia muotivaatteita)

 • lapsen vaatteiden pesu ja huolto eivät kuulu hoitajalle

 

8. Hoitoajan (=hoitajan työajan) kunnioittaminen

 • hoitosopimusta tehdessä tulee hoitoaika sopia sellaiseksi, että vanhemmat ehtivät hakea lapsensa keleistä riippumatta

 • hoitosopimusta tehdessä tulee keskustella todennäköisistä hakuajoista, vaikka sopimukseen kirjataankin maksimihoitoaika

 • lapsi voidaan tuoda vaikkapa 5 minuuttia hoitoajan alkamisen jälkeen normaalisti, mutta tarvittaessa hoitaja on valmis aloittamaan työt sovittuna aikana

 • hoitoaika voidaan sopia myös normaalihakuaikaa hieman myöhäisemmäksi (= kelivara)

 • hoitaja laatii omat menonsa kirjallisten hoitoaikojen mukaan

 • hoitajan tulee voida luottaa sovittuihin aikoihin

 • myöhästymiset tuotaessa tai hakiessa tulisi ilmoittaa hoitajalle mahdollisimman pian asian tietoon tultua

 • pidetäänkö puuro lämpöisenä / siirretäänkö kampaaja-aika

 • hoitoajan ylittävältä ajalta hoitajalle kuuluu ylityökorvaus, joka maksetaan lasta haettaessa

 

9. Maksut lapsen ollessa poissa hoidosta hoitajasta riippumattomasta syystä

 • maksetaan koko hoitomaksu

 • hoitajan oman lapsen sairastaessa hoitaja voi kieltäytyä ottamasta lasta hoitoon (hoitajalle palkatonta vapaata) tai ilmoittaa hoitavansa normaalisti

 • jos hoitaja ilmoittaa hoitavansa silti, on vanhempien valittava tuoko lapsensa hoitoon vai ei

 • hoitajalle kuuluu palkka (vanhemmat maksavat itse varahoitajalle)

 • esim. rokot tartuttavat jo ennen taudin puhkeamista – ei syytä eristäytymiseen

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now